Máy Bơm Oxy Chuyên Nghiệp 0.75kW 3 Pha

Cánh quạt gió hiệu suất cao và được chế tạo tốt để ngăn chặn bụi xâm nhập. Áp lực tĩnh cao hơn và độ ồn thấp hơn. Kiến trúc mở của các lá cánh quạt để ngăn chặn bụi xâm nhập từ môi trường xung quanh, cung cấp áp lực hiệu suất cao. Không khí di chuyển qua máy không bị ô nhiễm và hoàn toàn không có dầu, nhớt. Hiệu suất cao

Mời bà con vào xem: http://www.2lua.vn/product/may-bom-oxy-chuyen-nghiep

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s