Cát Làm Sạch Bề Mặt – BFA46#

alumina oxideKích thước hạt cát đồng nhất, chịu nhiệt, kháng sốc ở nhiệt độ cao. Cát Oxit dùng mài mòn kim loại, làm sạch bề mặt, tăng độ nhám, đánh bóng bề mặt kim loại, thuỷ tinh…. Cát Nhôm Oxit được nhập trực tiếp từ nước ngoài đạt tiêu chuẩn Châu Âu, độ tinh khiết cao

Ứng dụng (Applications)

  • The abrasive tools made of it are suitable for grinding high carbon steel, high-speed steel and chilled steel
  • It can also be used as lapping and polishing medium, precision founding sand, coating materials, catalyst carrier, special ceramics and super refractory materials
  • It’s wildly used in the production of heat-resisting, wear-resisting, corrosion-resisting products, such as high alumina refractory products, strong ceramics, high grade abrasive, electromagnetic equipments, etc
  • ———
  • Đánh bóng bề mặt
  • Làm sạch bề mặt kim loại
  • Tăng độ nhám
  • Đánh bóng bề mặt kim loại, mài mòn, gỗ giả đá…

Vui lòng tham khảo chi tiết tại: http://www.2lua.vn/product/cat-lam-sach-be-mat-bfa46

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s