Ống Venturi A25152

Trong nuôi trồng thuỷ sản, ống Venturi được sử dụng như là thiết bị để trộn men vi sinh (chế phẩm sinh học), chất khoáng (dạng nước hoặc sệt), ozone, oxy, hoá chất xử lý môi trường với nước để đưa vào ao nuôi tôm, nuôi cá, trại giống…

Mô tả chi tiết sản phẩm

Venturi thiết bị cũng đã được sử dụng trong hơn 100 năm để đo lưu lượng chất lỏng (ống Venturi lấy tên của họ từ Giovanni Battista Venturi, một nhà vật lý người Ý)

Lưu ý: Nếu ứng dụng Venturi để sục oxy cho ao nuôi tôm, quản kiểm soát tốc độ nước phun ra tại đầu Venturi, nếu mạnh sẽ ảnh hưởng đến tôm con đặc biệt tôm trong giai đoạn vừa lột võ, tôm còn nhỏ. Bởi vì giai đoạn này thân tôm còn rất yếu, vòi phun mạnh có thể gây tổn thương cho tôm, chết tôm…

Chi tiết vui lòng tham khảo tại: http://www.2lua.vn/product/ong-venturi-a25152

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s